do góry
tel.: +48 720 834 416

ques_markNasze Projekty

Robimy Internet wygodnym

Flight Training Apps
See Live

Technologies:

  

The Garmin GNS430W/530W - Instrument Holds and Approaches Aplikacja udostępnia 40 minut niesamowitego wideo pokazującego bieżące działania i podejścia z użyciem GNS530W sterowaniem Cessna 172 w strefie terminalu San Diego, w tym referencje, listy kontrolne IFR i dziesięć pytań, aby sprawdzić swoją wiedzę.

 

Zapewniamy szczegółowe informacje co do użytkowania i postępowania dla każdego etapu. Aplikacja zapewni Państwu łatwiejsze zrozumienie działania w realnych warunkach.