do góry
tel.: +48 720 834 416

ques_markNasze technologie

Najlepsze technologie. Efektywny rozwój

AngularJS

 

AngularJS - otwarta biblioteka języka JavaScript, wspierana i firmowana przez Google, wspomagająca tworzenie i rozwój aplikacji internetowych na pojedynczej stronie. Zadaniem biblioteki jest wdrożenie wzorca Model-View-Controller (MVC) do aplikacji internetowych, aby ułatwić ich rozwój i testowanie.

 

Biblioteka wczytuje plik HTML zawierający dodatkowe specyficzne dla tej biblioteki tagi. Podążając instrukcjami wydawanymi przez owe tagi, biblioteka przypisuje wejściowe i wyjściowe elementy strony do modelu, zapisanego jako zestaw zmiennych JavaScriptowych. Wartości tych zmiennych można ustawić ręcznie, lub pobrać z otrzymywanego statycznie lub dynamicznie źródła JSONa.

 

AngularJS został stworzony z przekonaniem, że programowanie deklaratywne powinno być używane do budowy interfejsów i łączenia komponentów oprogramowania, podczas gdy programowanie imperatywne znajduje zastosowanie w logice biznesowej. Framework przystosowuje i rozszerza możliwości tradycyjnego HTMLa do lepszej obsługi dynamicznych treści, co umożliwia automatyczną synchronizację pomiędzy modelem i widokiem. W ten sposób Angular ogranicza manipulacje w DOMie i ułatwia testowanie.

 

Cele twórców:

  • Oddzielenie manipulacji w DOMie od logiki aplikacji. Ułatwia to testowanie kodu.
  • Ukazanie testowania kodu jako tak samo ważne jak pisanie kodu. Testowanie kodu jest dramatycznie ograniczane przez jego złą strukturę.
  • Oddzielenie warstwy klienckiej aplikacji od warstwy serwerowej. Umożliwia to na pracę równoczesną i ułatwia pracę zespołową.
  • Pokazanie twórcom oprogramowania całej ścieżki: od projektowania interfejsu, poprzez pisanie logiki biznesowej, aż do testowania.
  • Angular korzysta z wzorca MVC i promuje utrzymywanie słabych zależności (loose coupling) pomiędzy warstwą logiki, prezentacji i danych. Angular wprowadza tradycyjne serwerowe technologie, takie jak kontrolery zależne od widoku do aplikacji klienckich. W wyniku takiego działania, można w łatwy sposób uprościć back-endową część aplikacji, odchudzając cały projekt.