do góry
tel.: +48 720 834 416

ques_markNasze technologie

Najlepsze technologie. Efektywny rozwój

MySQL

 

MySQL – wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

 

MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. Wcześniej przez większość czasu jego tworzeniem zajmowała się szwedzka firma MySQL AB. MySQL AB została kupiona 16 stycznia 2008 roku przez Sun Microsystems, a ten 27 stycznia 2010 roku przez Oracle. W międzyczasie Monty Widenius (współtwórca MySQL) stworzył MariaDB – forka (alternatywną wersję) opartego na licencji GPL. MariaDB jest oparta na tym samym kodzie bazowym co MySQL i dąży do utrzymania kompatybilności z jej poprzednimi wersjami.

 

MySQL był pisany raczej z myślą o szybkości niż kompatybilności ze standardem SQL – przez dłuższy czas MySQL nie obsługiwał nawet transakcji, co było zresztą głównym argumentem przeciwników tego projektu. MySQL obsługuje większą część obecnego standardu ANSI/ISO SQL (tj. SQL:2003). Wprowadza również swoje rozszerzenia i nowe elementy języka.

 

W wersji 5 dodano m.in.:

  • procedury składowane (ang. stored procedures) – obecne od wersji 5.0,
  • wyzwalacze (ang. triggers) – obecne od wersji 5.0.2
  • widoki
  • kursory – obecne od wersji 5.1
  • partycjonowanie tabel – od wersji 5.1
  • harmonogram zadań – od wersji 5.1

 

co zbliża najnowsze wersje MySQL do PostgreSQL pod względem funkcjonalności.

 

 

MySQL zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master-slave) i wielojęzyczności – każda tabela i kolumna może mieć własne ustawienie kodowania znaków.

 

W najnowszej wersji rozwojowej 5.6 wprowadzono kilka istotnych zmian poprawiających skalowalność i niezawodność środowiska, oraz wprowadzających nowatorskie rozwiązania, np.:

  • semi-synchroniczna replikacja
  • replikacja wielowątkowa
  • rozbudowane możliwości monitorowania przez tzw. PERFORMANCE_SCHEMA
  • interfejs API typu NoSQL z wykorzystaniem memcached