do góry
tel.: +48 720 834 416

ques_markNasze technologie

Najlepsze technologie. Efektywny rozwój

Zend Framework

 

Zend Framework to framework przeznaczony do tworzenia aplikacji WWW w języku PHP. Rozwijany jest przez firmę Zend Technologies oraz niezależnych programistów, co gwarantuje stałe wsparcie techniczne. Framework rozpowszechniany jest na licencji BSD.

 

Zend Framework to zbiór uniwersalnych bibliotek PHP przeznaczonych do tworzenia aplikacji WWW. Dostarczają one zarówno podstawowe mechanizmy, na których opiera się działanie aplikacji, oraz dodatkowe biblioteki użytkowe obsługujące np. wysyłanie e-maili czy komunikację z innymi aplikacjami WWW.

 

Jednym z podstawowych założeń projektu jest stopień swobody pozostawiony programiście. Framework nie narzuca żadnego konkretnego sposobu postępowania lub wzorca, którego muszą trzymać się programiści w danych sytuacjach. Pomimo tego, w implementacji stosowanych jest wiele uniwersalnych wzorców projektowych takich, jak MVC, Table Data Gateway czy Two Step View.

 

Innym z założeń projektu jest promowanie dobrych praktyk programistycznych wśród programistów PHP. W przeciwieństwie do innych frameworków, osiągane jest to na zasadzie sugestii i podpowiedzi podsuwanych poprzez rozsądną domyślną konfigurację komponentów, którą można jednak w każdej chwili nadpisać w zależności od potrzeb.